Materii

Daca sunteti interesati sa faceti parte din echipa vreunei materii MobyLab, va rugam sa dati un mail catre mobylabupb@gmail.com sau sa luati legatura cu unul din membri.


Programarea Calculatoarelor

Florin Pop

Obiectivul general al acestei discipline este insusirea cunostintelor si deprinderilor necesare pentru a scrie programe folosind limbajul de programare C. Obiectivele specifice pentru curs sunt: insusirea tehnicilor de programare structurata, cunoasterea tipurilor de date elementare si a operatiilor cu aceste date, familiarizarea cu principalele instructiuni ale limbajului C, cunoasterea modului de utilizare a unui mediu de programare, programarea modulara prin definirea si utilizarea de functii, stapanirea utilizarii corecte de pointeri, vectori, siruri de caractere, prezentarea unor probleme clasice de programare. Obiectivele specifice pentru aplicatii sunt: folosirea conceptelor de baza ale limbajului de programare C pentru crearea de aplicatii, proiectarea, consolidarea, executia si depanarea aplicatiilor C, folosirea variabilelor, tablourilor, sirurilor de caractere si a fisierelor in aplicatiile C, folosirea instructiunilor de control in aplicatiile C, folosirea iteratiei si a recursivitatii in aplicatiile C, folosirea pointerilor pentru a accesa tablouri si variabile, crearea de cod structurat folosind functii, crearea de tipuri de date abstracte, scrierea de aplicatii cu fisiere, crearea de aplicatii C formate din mai multe fisiere sursa.

Anul I licenta


Metode Numerice

Florin Pop

Descriere materie.

Anul I licenta


Protocoale de Comunicatie

Florin Pop, Ciprian Dobre

Aceasta disciplina are ca scop prezentarea modelelor, metodelor si aloritmilor folositi pentru design-ul si implementarea protocoalelor de retea, studentii avand ocazia sa acumuleze cunostinte despre principalele protocoale si tehnologii Internet din stiva TCP/IP. Obiectivele specifice ale acestui curs sunt: intelegerea principiilor ierarhiei de protocoale, rolul standardizarii si importanta tehnologiilor open pentru dezvoltarea Internetului; studierea protocoalelor de nivel scazut (orientate pe comunicate) si de nivel inalt (orientate pe aplicatie); analiza protocoalelor pentru retele de performanta ridicata, retele mobile sau retele ad-hoc; invatarea de noi metode si mecanisme pentru a obtine performante ridicate in retelele de calculatoare; studiul protocoalelor de nivel inalt (pentru acces la distanta, posta electronica, Web, transfer de fisere, etc.) si utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor Internet.

Anul II licenta


Algoritmi Paraleli si Distribuiti

Ciprian Dobre, Elena Apostol, Radu-Ioan Ciobanu

Aceasta disciplina formeaza acele competente necesare pentru rezolvarea problemelor prin solutii paralele sau distribuite, insemnand conceptele de baza si modele de programare paralela si distribuita, metode de proiectare a solutiilor paralele si distribuite, modalitati de implementare a solutiilor folosind limbaje de programare sau biblioteci, metode de imbunatatire a performantei solutiilor folosind modele de complexitate. Studentii capata deprinderi legate de proiectarea si implementarea algoritmilor paraleli si distribuiti, si de analiza si alegerea solutiilor potrivite pentru crearea de produse software folosind tehnologii de sisteme distribuite. Cursul urmareste, de asemenea, dobandirea unui fundament solid (teorie si aplicatii practice) privind algoritmii paraleli si distribuiti. Dupa absolvirea cursului studentul va putea sa proiecteze solutii corecte in care sunt aplicati algoritmi paraleli si distribuiti, si sa evalueze critic proprietatile de complexitate ale unor aplicatii, intelegand totodata alternativele existente pentru diverse sisteme proiectate.

Anul III licenta


Sisteme de Programe pentru Retele de Calculatoare

Florin Pop

Obiectivul general al acestei discipline este cunoasterea modelelor, metodelor, mecanismelor si instrumentelor de dezvoltare a sistemelor de programe (middleware) pentru Internet. Obiectivele specifice pentru curs sunt: cunoasterea problemelor actuale in domeniile sistemelor distribuite si retelelor de calculatoare, intelegerea si asimilarea celor mai noi solutii de rezolvare a problemelor complexe din sistemele distribuite, legate de asigurarea comunicarii intre procese aflate in sisteme de calcul diferite, replicarea datelor in vederea cresterii performantelor, asigurarea consistentei replicilor, a tolerantei la defectari si a securitatii in sisteme distribuite de mari dimensiuni (Internet, Web Services, P2P, Cloud), studiul sistemelor eterogene bazate pe obiecte, retele mobile si agenti mobili, analiza sistemelor distribuite pentru aplicatii cu calcule intensive si volume mari de date (cloud computing). Aplicatiile cursului au ca obiective: deprinderea aptitudinilor si cunostintelor necesare pentru specificarea, proiectarea si implementarea unor componente de sisteme distribuite, identificarea principalelor probleme de gasire a unor solutii performante, utillizarea efectiva a instrumentelor de proiectare si implementare a programelor middleware pentru sisteme distribuite si retele de calculatoare, si, nu in ultimul rand, instalarea, exploatarea si intretinerea programelor pentru sisteme distribuite.

Anul IV licenta (C3)


Instrumente pentru Dezvoltarea Programelor

Catalin Gosman

Cursul are ca scop insusirea cunostintelor legate de folosirea instrumentelor pentru dezvoltarea programelor si formarea deprinderilor practice pentru analiza si alegerea solutiilor potrivite pentru crearea de produse software de complexitate ridicata. Acesta urmareste, de asemenea, dobandirea unui fundament solid (teorie si aplicatii practice) privind instrumentele avansate de dezvoltare a programelor. Cursul include o introducere asupra mediilor, limbajelor, instrumentelor moderne de dezvoltare a programelor, prezinta caracteristicile unor medii de dezvoltare de ultima generatie, notiuni privind programarea interfetelor cu utilizatorii, tehnologiile existente ce permit dezvoltarea programelor ce interfateaza cu baze de date, componente si aplicatii web. Dupa absolvirea cursului, studentul va putea sa proiecteze solutii corecte de aplicatii folosind componente software existente si integrarea in diverse arhitecturi de dezvoltare, sa dezvolte un sistem prin integrarea de diverse componente si sa analizeze proprietatile sistemului, si sa evalueze critic cele mai relevante tehnologii existente in contextul posibilei integrari a acestora in diverse sisteme proiectate. La laborator, se studiaza Docker si Docker Swarm ca unele de dezvoltare a aplicatiilor portabile bazate pe microservicii.

Anul IV licenta (C3)


Programare Web

Ciprian Dobre

Cursul face o prezentare sistematica a domeniului programarii web si a instrumentelor folosite in domeniu. In cadrul cursului (si al aplicatiilor practice), studentii studiaza notiuni, metodologii si tehnici de dezvoltare a aplicatiilor web-based, instalarea si configurarea site-urilor web, limbaje de dezvoltare web client-side (React) si server-side (node.js, JS), generarea paginilor web din datele stocate intr-o baza de date relationala, optimizarea site-urilor web pentru indexarea paginilor acestora in motoarele de cautare, elemente de stil si multe altele.

Anul IV licenta (C1)


Vreti sa lucrati cu noi?


%d bloggers like this: